arisa

ヴィーガンのお料理お菓子作りが大好きな大学生です‼︎大学では主に食物栄養科学を学び、食を幅広く勉強します。作ること食べること大好きです😊

ヴィーガンのお料理お菓子作りが大好きな大学生です‼︎大学では主に食物栄養科学を学び、食を幅広く勉強します。作ること食べること大好きです😊